naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
školní rok 2015/2016
školní jídelna
školní družina
dokumenty
rozvrhy
tiskopisy ke stažení
výchovný poradce
metodik prevence
Rozína dětem
literární práce
akce + fotografie
registr oznámení
sbírejme víčka pro Jirku
napište nám
autor stránek

náš zřizovatel

Nový Hrozenkov
náš zřizovatel

 

 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme vás na internetových stránkách 
Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín

aktuality

Prázdninový provoz
Z důvodu rekonstrukcí je ve škole dočasný vchod pro úřední jednání od jídelny.

Úřední hodiny: 9.00 -13.00 h

Ve dnech 24.7. – 28.7. uzavřeno (dovolená).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Slavnostní zahájení nového školního roku bude ve čtvrtek 1. září 2016 v 9.00 h v jídelně školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní akademie a závěr školního roku
Poslední týdny školy se naši žáci rozhodně nenudili stejně jako učitelé.
                                                                                   pokračování...

c-----------------------------------------------------------------------------------------

Cvičná evakuace
V rámci školení pracovníků školy a nácviku krizové situace proběhla v pondělí 27. června cvičná evakuace školy.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Edison
Již potřetí k nám přijeli zahraniční studenti z projektu Edison.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den
Dne 2. 6. 2016 jsme si pro žáky naší školy připravili Dětský den.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Interaktivní výstava v Památníku A. Strnadla
V pátek 27. května žáci 1. a 2. ročníku navštívili interaktivní výstavu IQLANDIA LIBEREC v Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Atletické závody
Ve čtvrtek 5. 5. se sportovně nadaní žáci a žákyně naši školy zúčastnili tradičních atletických závodů v Karolince O pohár rozhlasu. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Workshop s architekty
Ve čtvrtek 21. dubna realizoval školní parlament pracovní dílnu s architekty Ing. arch. MArch. Janicou Šipulovou a Ing. arch. Martinem Sládkem.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den Země
I naše škola se v pátek 22. dubna zapojila do oslav Dne Země.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zayferus
Dne 14. 4. 2016 se žáci naší školy (i přes nepřízeň počasí) zúčastnili vystoupení sokolnické skupiny Zayferus.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo recitační soutěže 2015/2016
V pátek 12. 2. 2016 se na naší škole opět uskutečnilo oblíbené školní kolo recitační soutěže.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vybíjená
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hrozenkovská STAR II
Poslední březnový den se v hudebně uskutečnil druhý ročník pěvecké soutěže Hrozenkovská STAR.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda se spisovatelkou
Ve středu 23. března 2016 besedovali žáci 1. a 2. ročníku se spisovatelkou dětských knih Lenkou Rožnovskou.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sbíráme použitý kuchyňský olej
Ve spolupráci s firmou FRITEX, která se zabývá druhotným zpracováním použitých kuchyňských olejů, budeme zajišťovat jejich sběr. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lyžáček
Ve druhém únorovém týdnu se čtrnáct dětí z 1. ročníku účastnilo lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích v lyžařském areálu Kyčerka.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lyžák 7 .- 9. třídy
I letos si měly děti v rámci výuky TV možnost zalyžovat.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. třídy
K zápisu se dostavilo celkem 24. dětí předškolního věku a jeden žák bude vyzván v náhradním termínu. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Scio testy
I v letošním školním roce se naši deváťáci zúčastnili testování, které pro žáky základních škol a víceletých gymnázií připravuje společnost Scio.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

The Three Heroes - Tři stateční
V pátek 15. 1. se uskutečnilo v ZŠ Velké Karlovice mezi školní kolo anglické soutěže.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den ve škole pro předškoláky
Ve středu 6.1. 2016 navštívili předškoláci z MŠ Nový Hrozenkov zdejší základní školu, kde se zúčastnili projektu „ Den ve škole pro předškoláky“ .
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. třídy
Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?
Vážení rodiče, Vaše dítě je na školní docházku a zápis připravováno průběžně v MŠ a jistě základní znalosti a dovednosti ovládá. Pokud se objevují drobné nedostatky nebo ostýchavost v novém prostředí školy, pak berte v úvahu, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců a za tuto dlouhou dobu Vaše dítě mnohé dožene. Pokud Vaše dítě čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv výukový problém, pak Vás ujišťuji, že náš pedagogický sbor si s tím bude umět poradit a bude mu dobrým partnerem.
Zápis do 1. třídy proběhne 20. ledna 2016 v době v době od 9.00 h do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h v budově I. stupně (1. patro nad šatnami) ZŠ Nový Hrozenkov. K zápisu doložte: rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího rodiče. 
Další podrobnosti a informace ke školní zralosti a k zápisu Vám předají kolegyně Mgr. Miroslava Haničáková a Mgr. Věra Staňková na schůzce, která proběhne v úterý 12. ledna v MŠ Nový Hrozenkov. 

Ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní vánoční jarmark
Dne 17. prosince 2015 uspořádala naše škola vánoční jarmark.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Živý Betlém
Dne 17. prosince 2015 se v podvečerních hodinách uskutečnilo vystoupení našich žáků v místním kostele. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Svatba
Už třetím rokem se konala svatba , kterou si organizovaly žačky 9. a 8. ročníku.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Když se řekne florbal
Málokdo si tento sport dnes již splete s hokejem. Ale snad i proto, že náklady na jeho provozování jsou nesrovnatelně menší, než je tomu právě u hokeje, věnuje se mu v České republice docela velká část populace mladých lidí.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dušičky v družině
Na začátku listopadu nás čekalo hned několik svátků, které byly námětem pro naše další tvoření a povídání si.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Canisterapie
Ve čtvrtek 22. října jsme v družině s nedočkavostí a mnozí i s velkou zvědavostí přivítali paní canisterapeutku se svými dvěma pejsky.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze 8. a 9. třídy
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 jsme se zúčastnili exkurze na dvě zajímavá místa našeho kraje.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní kuchtění
Po loňském úspěšném „Jablíčkovém dnu“ jsme ani letos s dětmi nechtěli zůstat pozadu, a tak jsme si v rámci družiny v kuchyňce usmažili „Jablíčka v županu“.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Design a konstruování
Od listopadu realizujeme ve školních dílnách projekt EU výzva č. 57 na zlepšení technických dovedností žáků II. stupně.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní dárek od Rozíny dětem
V polovině října se žáci obou ročníků mohli těšit na výběr filmu.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Novohrozenkovští žáci v Jižní Anglii
V polovině září se naše základní škola připojila k výzvě č.56 z Evropské unie a v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělání podnikla zájezd do Jižní Anglie.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zájmové kroužky
Od září se postupně rozběhlo několik kroužků. Žáci využívají i nabídky ZUŠ, která u nás pod vedením Mgr. Maliňákové a p. Kozubníka, kteří vedou hudební sekci. 

Ze školní nabídky:
Florbal 3. -5. třída – Mgr. Jakubkovič, pátek 12.15 – 13.00 h
Sportovní hry – florbal II. stupeň – Mgr. Oldřich Pavelka, středa 15.00 – 16.30h
Sborový zpěv – Mgr. Jitka Maliňáková, pondělí 12.15 – 13.00 h
Dovedné ručičky – Mgr. Lenka Dujková, pondělí 13.00 – 14.00 h
Pohybové hry 1.-2. třída – Mgr. Miroslava Haničáková, čtvrtek 12.15 – 13.00 h
Design a konstruování II. – Mgr. Igor Haša, od listopadu
-----------------------------------------------------------------------------------------
Měření radonu
Loňský rok byly instalovány 10 měsíců ve všech prostorách školy detektory radonu. Měření bylo vyhodnoceno Státním ústavem radiační kontroly (SÚRO) z Hradce Králové. Všechny naměřené hodnoty byly nižší, než stanovuje vyhláška. 
SÚRO nabízí občanům ČR toto měření zdarma v rámci Radonového programu.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Loučení s prázdninami
Dne 5. září občanské sdružení Rozína dětem připravilo pro děti zábavné odpoledne „LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pernštejni
V pondělí 15. června proběhla pro žáky školy 2. část představení a exkurze do historie v dobových kostýmech a kulisách společnosti Pernštejni s představením „ Přemyslovci na českém trůně – králové“. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dar od Rozíny dětem
Občanské sdružení Rozína dětem poskytlo škole finanční dar ve výši 20 000 Kč.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den
Pro dětský den připravili kolegové v pátek 5. června zábavné dopoledne plné her a úkolů.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Škola v Londýně
Po dlouhé době se na naší škole uskutečnil zájezd do Londýna.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Výlet do Prahy 2015
I letos se žáci osmého ročníku vydali na čtyřdenní výlet do hlavního města. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oslava 70. let osvobození Nového Hrozenkova
Pietní akt k výročí konce II.světové války proběhl za účasti starostky Městyse Bc. Stanislavy Špruncové, poslance Parlamentu ČR Mgr. Petra Kořenka, ředitele školy Mgr. Igora Haši, ředitel školy, P. Marek Poláčik SVD z farnosti Nový Hrozenkov, Emilie Pekařová, knihovnice a zástupců Policie ČR z Karolinky pprap. Bc. Richarda Ježíka a pprap. Eduarda Lušovského. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Den Země
Na dva dny jsme připravili pro žáky školy program při příležitosti Dne Země.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity v družině
V poslední době připravily paní vychovatelky řadu aktivit pro děti. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nová školská rada pro roky 2015 - 2018

V odpoledních hodinách 16.dubna 2015 proběhla poslední část volby do školské rady. Byli tak zvoleni zástupci z řad rodičů žáků školy a doplnili již dva zvolené zástupce pedagogů a dva jmenované členy zřizovatele. První schůzka školské rady proběhne v měsíci květnu, kdy bude zvolen předseda školské rady a bude projednán jednací a volební řád. Prostřednictvím zástupců ve školské rady předkládejte návrhy, dotazy a připomínky k chodu školy.

Složení nové rady:
Mgr.Miroslava Haničáková
Mgr.Vladimír Vičík
Věra Zbranková
Pavel Jochec
Pavla Stupková
Robert Valíček
Děkuji všem kandidátům za souhlas s kandidaturou, rodičům a pedagogům za úspěšnou volbu. 
Těším se na úspěšnou a konstruktivní spolupráci s novou školskou radou.

Mgr.Igor Haša
 ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hrozenkovská STAR
Ve čtvrtek 16.dubna proběhla na naší škole pěvecká soutěž Hrozenkovská STAR I., které se dohromady zúčastnilo 30 žáků ve třech kategoriích.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zdravé zoubky
V úterý 25. 3. se žáci 1. třídy zapojili do dm preventivního programu „ Veselé zoubky“.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dětský maškarní ples
Občanské sdružení Rozína dětem uspořádalo dne 21. 02. 2015 v sále Lidového domu "Dětský maškarní ples".
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konverzační soutěž z anglického jazyka
V pátek 13. 2. 2015 se v interaktivní učebně naší školy uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vynikající reprezentace na Karlovské mini
V rámci seriálu SkiTour 2015, mezi které patří Jizerská 50, se zařadila i Karlovská 50.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Škola na lyžích – lyžařský výcvikový kurz
Lyžařský kurz pro 1.,2., a 7.,8.,9.třídu proběhl úspěšně.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Úspěch žáků ve florbalu
Žáci naší školy byli pozváni na tradiční florbalový turnaj 5. ročník TM Stav CUP - (2. ročník memoriálu Dana Mikeše) pro žáky 1. - 6. třídy ZŠ. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v roce 2015/16

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1 třídy
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo recitační soutěže 2014/2015
V úterý 10. 2. 2015 proběhlo na naší škole oblíbené kolo recitační soutěže.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální setkání s žáky v Nižnim Novgorodě
Kvůli zlepšení výuky ruského jazyka, zvýšení kreativity a sebevědomí žáků jsme přistoupili k osvědčenému způsobu, tj. periodickému procvičování formou verbální nebo písemné komunikace s rodilými mluvčími.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky testování Stonožky 2014/15
Na podzim proběhlo tradiční testování našich žáků 9. ročníku v matematice, českém a anglickém jazyce.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Odpoledne na kolečkových bruslí
Zima nám zatím nedopřála větší sněhovou nadílku, ani mráz nedovolil bruslení na ledě.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční florbalový turnaj
Vánoční florbalový turnaj II.stupně zakončil rok 2014 vítězstvím žákyň 9. ročníku.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Čert a Mikuláš
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Živý Betlém a vystoupení žáků na Novohrozenkovském jarmarku
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční dílny a pozvání na Novohrozenkovský jarmark a Živý Betlém
Letošní vánoční dílny se konaly před tradičním Novohrozenkovským jarmarkem, který se koná v sobotu 6. prosince.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční hvězda
(Příspěvek na dětskou hematologii a onkologii v Olomouci) 

Přispěli:
Látalová D., Hodulák V., Novotný R., Minarčík D., Šarman, Čecháková M., Randuchová M., Divínová G., Pavlicová, Zapalač J., Píšek L., Lukášová S., Herceg M., Plánková, Kuželková J., Stupka O., Úlehlová O., Uherková V., Janík D., Podešvová V., Holcová B., Kocurková J., Zbranek, Orságová S., Valíček M., Uherková B., Morávková A., Venglářová R., Stančík M., Špalek, Jochec M., Kovářová K., Orságová J., Kocurek J., Hořelica M., Střelecká, Orságová M., Martináková R., Haničáková T., Václavíková A., Strnadlová V., Hodulák J., Babica Š., Pekařová S., Koňaříková, Orságová T., Štulerová E., Kašperová N., Haša I., Randuchová M., Zbranková, Hruštinec M., Jágerský T., Lušovský T., Kovářová, Jochec J., Bukovjan T.

Celkem vybráno 6650,- Kč. 
                                                                                  
Alena Čecháková

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návrat sochy J.A.Komenského
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Černé divadlo 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cimbálovka Réva
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beseda se spisovatelem
Milí čtenáři školního webu, 18.11. byl u nás ve škole spisovatel pan Jan Sviták, který píše knihy pro děti i dospělé.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zabezpečení školy
Škola je od 7.30 – 11.10 uzavřena. V této době použijte vchod do školy od hlavní cesty, který je opatřen zvonkem na ředitelství. Nahlaste jméno, příjmení a účel návštěvy. Důvodem opatření je pokyn ministerstva školství ke zvýšení bezpečnosti žáků, pracovníků školy s ohledem na tragické události na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Přijatá opatření budou předmětem kontroly ČŠI.
Děkujeme za pochopení. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hrozenkovská drakiáda
Počasí nám zpočátku vůbec nepřálo a drakiádu jsme museli odložit, a tak se všechno konalo o týden později, v pátek 31. 10. na kopci nad školou.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jablíčkový den
Ve čtvrtek 30. října se děti zcela jistě těšily do školy.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Plazi, jak je neznáte
20. a 21. října se naše děti setkaly s ještěry a hady.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

I.pomoc se studenty SZŠ Vsetín
V úterý 14.10. navštívili naši školu studenti Střední zdravotnické školy ze Vsetína.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Po stopách předků
V rámci výuky předmětu Po stopách předků protáhla p. učitelka Haferníková žáky po kotárech v okolí školy.
                                                                                   pokračování...

kde nás najdete

jídelníček

Proškoly.cz

webkamera

Sbírejme víčka pro Jirku

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

   

 

úřední e-deska

EU peníze školám

testování SCIO

Bílá pastelka

nové fotografie

Výtvarné práce

Karneval v družině

Svačina ve školní družině

Placky, zrcátka, odznáčky ve družině

Skupina historického šermu Pernštejni

Výtvarné práce dětí
ze 4. třídy

Výtvarné práce dětí
ze 2. třídy

Výtvarné práce
žáků 3. třídy